BekendmakingMeldingen week 10 (2020)

Leyhof
Inrichten bouwplaats op 5 parkeervakken
Locatie: Jacoba van Beierenlaan ter hoogte van huisnummer 30
Datum melding: 13 februari 2020

Kerkwijk
Lasershow op 9 mei 2020 van 22.00 uur tot 22.15 uur
Locatie: Tuin van de Dorpskerk, Hoofdstraat 19
Datum melding: 25 februari 2020

Stille tocht op 4 mei 2020 van 19.30 uur tot 20.00 uur
Locatie: route vanaf Dorpskerk in de Hoofdstraat naar Algemene Begraafplaats Hoogmadeseweg
Datum melding: 25 februari 2020

Freedomrunners op 5 mei 2020 tussen 10.30 uur en 12.00 uur
Locatie: route vanaf Doesbrug naar Laan van Berendrecht
Datum melding: 25 februari 2020

Informatie