BekendmakingMeldingen week 12 (2019)

Meldingen

Noodkap
Het vellen van 5 dode elzen, een dode berk en een dode iep staande ter hoogte van Leeuwerikstraat 2 te Leiderdorp. Er kunnen grote takken van de bomen afbreken; de bomen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

MELDING GELUID

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 20 april 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur

Locatie                                 : Koningstraat 1
Datum melding                : 27 februari

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 31 maart 2019 van 16.00 uur tot 21.00 uur

Locatie                                 : Bloemerd 8
Datum melding                : 8  maart

Informatie