BekendmakingMeldingen week 14 2019

Meldingen

Noodkap
Vellen van een dode esdoorn. Er kunnen grote takken uit de kroon breken. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid
Locatie: Heemraadlaan 40
Datum besluit: 26 maart 2019

Geluid
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 20 april 2019 van 20.30 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 2 oktober 2018

Informatie