BekendmakingMeldingen week 15 (2020)

Noodkap

Voor een Salix Alba Tristus, in de berm naast Wederikkreek 20. De boom is gevaarlijk voor de omgeving doordat er een grote tak is uitgebroken en er veel dood hout in de boom aanwezig is. De boom blijft behouden maar wordt voor meer dan 50% gesnoeid.

Informatie