BekendmakingMeldingen week 19 (2020)

MELDINGEN

Kerkwijk
Melding brandveilig gebruik voor een supermarkt aan het Amaliaplein te Leiderdorp (OLO 5123685)
Locatie: Lidl Amaliaplein
Datum ontvangst: 28 april 2020

Achthovenerweg
De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Ripping B.V. te Bergschenhoek zich gemeld.

De melding gaat over het gebruik van een mobiele breker voor de locatie Achthovenerweg 41 voor breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij sloop. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf week 20 t/m week 22 gedurende 1 werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 29 april 2020 geccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt. Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op deze melding.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 0714083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-005154.

Informatie