BekendmakingMeldingen week 19 2017

Zijlkwartier

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 10 juni 2017 van 17.00 – 01.00 uur.
Locatie: van der Marckstraat 19
Datum ontvangst: 21 april 2017

Driegatenbrug

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 10 juni 2017 van 21.00 – 02.00 uur.
Locatie: Zijlstroom 137
Datum ontvangst: 2 mei 2017

Binnenhof

Verwijderen van asbest
Locatie: Luykendreef 30
Datum ontvangst: 26 april 2017

Winkelhof

Verwijderen van asbest
Locatie: Obool 4
Datum ontvangst: 6 mei 2017

 

 

Informatie