BekendmakingMeldingen week 26 2019


BOUWOBJECTEN
Plaatsen van een keet, dixie, opslagcontainer en materialen op het parkeerterrein gelegen tegenover van Diepeningenlaan 3 van 19 juni tot en met 30 september 2019.
Locatie: parkeerterrein tegenover van Diepeningenlaan 3
Datum besluit: 19 juni 2019

DRANK- EN HORECA
Ontheffing op basis van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor de Elf Molentocht gehouden op 6 juli 2019
Locatie: Boomgaardlaan 24
Datum besluit: 20 juni 2019

GELUID
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 6 juli 2019 van 22.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijlstroom 137
Datum melding: 20 juni 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 2 augustus 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Zijldijk 32
Datum melding: 11 juni 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 30 juni 2019 van 22.00 uur tot 04.00 uur
Locatie: Zijlstroom 137
Datum melding: 14 juni 2019

Informatie