BekendmakingMeldingen week 27 2019

NOODKAP

Vellen van 2 dode essen. Er kunnen grote takken van de bomen breken. De essen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: ter hoogte van Essenlaan 2
Datum besluit: 25 juni 2019

Vellen van een dode berk. Er kunnen grote takken afbreken of de boom kan omvallen. De berk vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: ter hoogte van Berkenkade 15
Datum besluit: 26 juni 2019

Vellen van een mechanisch beschadigde prunus. De boom is instabiel en kan omvallen. De prunus vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: ter hoogte van Dotterbloemkreek 87
Datum besluit: 26 juni 2019

Vellen van een dode esdoorn. Er kunnen grote takken afbreken of de boom kan omvallen. De esdoorn vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Locatie: ter hoogte van Lijnbaan 1
Datum besluit: 26 juni 2019

MELDING GELUID

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 20 juli 2019 van 21.00 uur tot 01.30 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 29 augustus 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 31 augustus 2019 van 22.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Bloemerd 7
Datum melding: 7 juni 2019

Informatie