BekendmakingMeldingen week 28 (2021)

Noodkap
Noodkap van 3 Ulmus exoniensis 'Glabra' in de Louise de Colignystraat ter hoogte van huisnummer 20 in verband met iepziekte. (herplant na renovatie van de Oranjewijk)

Noodkap
Noodkap van 1 Fraxinus excelsior halverwege de Ruigekade, de boom is dood. (herplant in plantseizoen 2021/22)

Informatie