BekendmakingMeldingen week 32 (2020)

Wilddreef
Wij hebben op 22 juli 2020 een melding Activiteitenbesluit en een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets ontvangen voor de locatie Wilddreef 1-3 te Leiderdorp.

De aanvraag en melding betreffen de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van meer dan 70 kW voor het verwarmen en koelen van het gebouw van een woonzorgcentrum.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-009099.

Achthovenerweg
De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Van der Heijden Nistelrode B.V. zich gemeld.

De melding gaat over het gebruik van een mobiele breker voor de locatie Achthovenerweg 17B Leiderdorp voor breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij sloop. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf vrijdag 14 augustus 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020 tussen 7.00 en 19.00 uur. De breektijd is ongeveer vier aaneengesloten werkdagen.

Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op deze melding.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-009427.

Informatie