BekendmakingMeldingen week 35

 

Straatfeest met BBQ op 14 september 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur
Locatie: Resedastraat
Datum melding: 24 juni 2019

Straatfeest met BBQ op 14 september 2019 van 13.00 uur tot 23.00 uur
Locatie: Koningstraat
Datum melding: 24 juni 2019

Informatie