BekendmakingMeldingen week 35 (2020)

Zijldijk
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 10 september 2020 van 20.30 uur tot 00.00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 11 oktober 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 12 september 2020 van 20.30 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 24 december 2019

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie