BekendmakingMeldingen week 37 (2020)

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 25 september 2020 van 17.30 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 6 juli 2020

Informatie