BekendmakingMeldingen week 37 2019

Meldingen

Leyhof
Straatfeest van bewoners op 20 september 2019 van 17.30 uur tot 22.00 uur
Locatie                                 : Straat tussen Molentocht 1/19 en Buitentocht 33/69
Datum melding                     : 3 september 2019

Najaarsmarkt/burendag door bewoners op 28 september 2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur
Locatie                                 : Burchtplein
Datum melding                     : 4 april 2019

MELDING GELUID
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 15 september 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur
Locatie                                 : Bloemerd 8
Datum melding                     : 30 augustus 2019

Informatie