BekendmakingMeldingen week 38 (2020)

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 3 oktober 2020 van 18.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum melding: 15 juli 2020

Kerkwijk
Ontheffing geluidshinder voor onderhoudswerkzaamheden van vrijdag 23 oktober tot en met maandag 26 oktober 2020
Locatie: Leiderdorpsebrug
Datum aanvraag: 1 september 2020

Informatie