BekendmakingMeldingen week 38 (2021)

Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Zuiderschans en Westerschans te Leiderdorp

De Omgevingsdienst West-Holland meldt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp dat zij op 21 juli 2021 een aanvraag heeft ontvangen voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater voor de locatie Zuiderschans en Westerschans (De Schansen) in Leiderdorp. De aanvraag gaat over het lozen van grondwater dat vrijkomt bij het periodiek onderhoud aan een open bodemenergiesysteem op genoemde locatie.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland op 071-4083100 of mail naar info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-015657.

Informatie