BekendmakingMeldingen week 39 (2020)

Jeu de Boulestoernooi op 4 oktober 2020 tussen 10.00 uur en 19.00 uur
Locatie: Van der Marckstraat
Datum melding: 2 september 2020

Informatie