BekendmakingMeldingen week 49 (2020)

Activiteitenbesluit milieubeheer – KPN schakelstation Lijnbaan 13
Wij hebben de volgende melding ontvangen: Wijziging KPN schakelstation Lijnbaan 13 Leiderdorp (zaaknummer 2020-022567).

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-022567

Informatie