BekendmakingMeldingen week 5 (2021)

Noodkap van één Alnus op de Kerveltuin achter huisnummer 25.
In plantseizoen 2021/22 wordt op de huidige locatie een Malus Evereste teruggeplant.

Informatie