BekendmakingMeldingen week 6 (2020)

Lucht
Incidentele festiviteit/mogelijke lichthinder op 25, 26 en 27 maart 2020 van 23.00 uur tot 00.00 uur
Locatie: Hoogmadeseweg 41
Datum melding: 17 januari 2020

Geluid
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 7 maart 2020 van 20.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Zijlstroom 137
Datum melding: 23 januari 2020

Informatie