BekendmakingMeldingen week 8 (2019)

Meldingen

Noodkap

Vellen van twee dode esdoorns ter hoogte van Coornhertdreef 5. Er kunnen grote takken uit de kronen breken of de bomen kunnen omvallen. De esdoorns vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een dode berk ter hoogte van Dotterbloemkreek 64. Er kunnen grote takken uit de kroon breken of de boom kan omvallen. De berk vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een zieke es (essentaksterfte) ter hoogte van Jan de Hartogplein 56. Er kunnen grote takken uit de kroon breken. De es vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van twee in zeer slechte conditie verkerende robinia's en een els ter hoogte van Florijn 17. Er kunnen grote takken uit de kronen breken of de bomen kunnen omvallen. De bomen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een dode lindeboom ter hoogte van Zomerkade 60 Er kunnen grote takken uit de kroon breken. De linde vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een in zeer slechte conditie verkerende lindeboom staande ter hoogte van Langendijkdreef 1 te Leiderdorp. De linde kan omvallen en vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder/lichthinder op  27 maart 2019 van 23.00 uur tot  00.00 uur

Locatie: Hoogmadeseweg 41

Datum melding: 7 februari 2019

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op  30 maart 2019 van 18.00 uur tot  01.00 uur

Locatie: Hoogmadeseweg 41

Datum melding : 7 februari 2019

Informatie