BekendmakingMilieuvergunning/ wet milieubeheer

Wet milieubeheer
Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Milieudienst West-Holland.
Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Leiderdorp zich tussen 1 april en 30 juni 2009 hebben gemeld. Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Milieudienst West-Holland: (071) 40 83 666. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@mdwh.nl.
Informatie over de tekst van het Besluit kunt u vinden op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.
Activiteitenbesluit
Adres


Naam


Soort bedrijf
Draadbaan 25


R&M BMW Specialisten


Garagebedrijf
Draadbaan 31


Sportverzorgingscentrum Leiderdorp


Fitness & Spinning Center
Weversbaan 21-22


Autobedrijf Van Voorthuizen


Autohandelsbedrijf, garage
Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp