BekendmakingMobiele puinbreker

Mobiele puinbreker

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend: op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Theo Pouw bv in Utrecht zich gemeld.

De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Brunelkamp 9 in Leiderdorp ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de sloop van bouw- en sloopafval.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 26 september 2012 tot en met 10 oktober 2012 gedurende 7 dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 18 september 2012 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.

Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op deze melding.

Voor nadere inhoudelijke informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer H. Hoppener van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. (071) 4083230.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brunelkamp 9  Leiderdorp Nederland