BekendmakingMobiele puinbreker - Leidsedreef 4

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Theo Pouw B.V. te Utrecht zich gemeld.
De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Leidsedreef 4 te Leiderdorp ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de sloop.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 9 juli 2018 tot en met 19 oktober 2018 gedurende maximaal 12 werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 26 juni 2018 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.

Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op deze melding.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw R. Plak via 071-4083250 of r.plak@odwh.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leidsedreef 4  Leiderdorp Nederland