BekendmakingMolen- en Merentocht, standplaatsvergunning, huis-aan-huis collecte

Aangevraagde APV vergunningen

Leiderdorp

Organiseren van de molen- & merentocht
Locatie: Dwarswatering
Datum ontvangst: 31 oktober 2014

 

Winkelhof

Verlengen van de standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit
Locatie: Plein Statendaalder
Datum aanvraag: 27 oktober 2014

 

Heel Leiderdorp

Een collectevergunning voor een huis-aan-huiscollecte voor Bartiméus Sonneheerdt van 26 tot en met 31 oktober 2015

Locatie: heel Leiderdorp
Datum aanvraag: 31 oktober 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie