BekendmakingMolen- en Merentocht 2013

Aangevraagd

Gehele gemeente

Voor het organiseren van de Molen- en Merentocht gedurende de winterperiode

Locatie: Dwarswatering, Does
Datum ontvangst: 4 december 2012

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

Informatie