BekendmakingMuziekvoorstelling Scheppingskerk

Aangevraagde APV vergunning

Ouderzorg

Het organiseren van een muziek/zangvoorstelling op 12, 13 en 18 april in de Scheppingskerk

Locatie: van Poelgeestlaan 2
Datum aanvraag: 18 februari 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Poelgeestlaan 2  Leiderdorp Nederland