BekendmakingNieuwe beleidsregel kleinschalige logiesvoorzieningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 8 september 2009 een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor kleinschalige logiesvoorzieningen (zoals een Bed&Breakfast). In de beleidsregel worden voorwaarden gesteld voor het aanvragen en verlenen van de ontheffing. De beleidsregel treedt met ingang van 19 november 2009 in werking, ligt ter inzage bij de afdeling gemeentewinkel (kamer 2.16) en is in te zien via de website van de gemeente Leiderdorp.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Mariet Hendriks van de afdeling Beleid & Projecten van de gemeente Leiderdorp, tel. (071) 54 58 536 (op werkdagen bereikbaar tot 14.30 uur).


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp