BekendmakingNieuwe beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen- en kaarten

 
Nieuwe beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen & kaarten
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 25 augustus 2009 nieuwe beleidsregels vastgesteld voor gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerkaarten. In de beleidsregels worden voorwaarden gesteld voor het aanvragen en verlenen van gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen. De huidige regels mbt gehandicaptenparkeerplaatsen en -kaarten komen hiermee te vervallen (vanaf 3 september 2009).
Ter inzageDe nieuwe regels liggen vanaf  3 september 2009 gedurende vier weken (dus tot en met 30 september 2009) ter inzage in het gemeentehuis (kijk voor de openingstijden op www.leiderdorp.nl). De beleidsregels treden een dag na deze publicatie in werking.
 
InformatieVoor nadere informatie kunt u terecht bij Roland de Groot van de afdeling Beleid & Projecten van de gemeente Leiderdorp, tel. (071) 54 58 523.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp