BekendmakingNieuwe verordening onderwijshuisvesting

  
Nieuwe verordening onderwijshuisvesting
Sinds 1997 is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Hoe zij de huisvesting voor het onderwijs regelt, legt zij vast in de verordening onderwijshuisvesting. In de verordening staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een huisvestingsvoorziening, zoals bijvoorbeeld een (nood)lokaal of nieuwbouw.
 Voordat de verordening door de gemeenteraad kan worden vastgesteld, voert de gemeente eerst overleg met de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn met de nieuwe verordening akkoord gegaan. Op maandag 26 oktober jl. heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2010 vastgesteld. Voor de geïnteresseerden: de nieuwe verordening onderwijshuisvesting ligt tot 11 december 2009 ter inzage in het gemeentehuis.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp