BekendmakingNoodkap

Noodkap

Vellen van twee iepen staande ter hoogte van Tollenaersingel 33. De iepen zijn aangetast door de iepziekte waardoor er grote takken kunnen afbreken of de bomen kunnen omvallen. De iepen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een iep staande tegenover Raaphorst 11R. De iep is aangetast door de iepziekte waardoor er grote takken kunnen afbreken of de boom kan omvallen. De iep vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Vellen van een dode lijsterbes staande in het plantsoen gelegen tussen van der Valk Boumanweg en Tollenarsingel. Er kunnen grote takken kunnen afbreken of de boom kan omvallen. De lijsterbes vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie