BekendmakingNoodkap

Noodkap

Vellen van een zilveresdoorn staande aan de achterkant van de tennisbanen gelegen aan Hoogmadeseweg 41c. De esdoorn is aangetast door zwammen en de kroon is voor een derde dood. Hierdoor kunnen er takken afbreken of kan de boom omvallen. De esdoorn vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Herplant: ja.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 41c  Leiderdorp Nederland