BekendmakingNoodkap

Noodkap

Het vellen van een kronkelwilg staande nabij Sternstraat 19 te Leiderdorp. De boom heeft verschillende plakoksels in zijn kroon waardoor er grote takken kunnen afbreken. De wilg vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Het vellen van een wilg staande in de Wilddreef (achterkant flatgebouw) te Leiderdorp. De boom staat ernstig scheef en kan gemakkelijk omvallen. De wilg vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Het vellen van een berk staande tegenover Berkenkade 14 en 15 te Leiderdorp. De boom is dood, hierdoor kunnen grote takken afbreken of kan de boom omvallen. De berk vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie