BekendmakingNoodkap

Het vellen van een dode sierkers ter hoogte van Brederode 7 te Leiderdorp. Er kunnen grote takken van de boom afbreken; de boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Brederode 7  Leiderdorp Nederland