BekendmakingNoodkap

Vellen van 2 meelbessen staande nabij van der Valk Boumanweg 25 en 47. Eén boom is aangetast door zwammen de andere boom vertoont ernstige scheuren in zijn stam.
Hierdoor kunnen beide bomen omvallen; de meelbessen vormen een gevaar voor de openbare orde en veiligheid

Vellen van een es staande in het bosplantsoen van park Bloemerd. De es is dood en is aangetast door de roetschorsziekte.
De boom kan omvallen en andere bomen besmetten met de roetschorsziekte; de es vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

 

Informatie