BekendmakingNoodkap

Noodkap
Het kandelaberen van een treurwilg staande ter hoogte van Klimopzoom 114. Er is een grote tak van de boom afgebroken waardoor deze instabiel is geraakt. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.noog

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom 114  Leiderdorp Nederland