BekendmakingNoodkap A4 Munnikkenpolder

Noodkap

 

A4/Munnikkenpolder

Vellen van 337 bomen (diverse soorten) staande in de Munnikkenpolder. De bomen verkeren in slechte conditie en er kunnen takken of gehele bomen omvallen. Gezien de nabijheid van de rijksweg A4 en de werkzaamheden die aan deze weg en polder worden uitgevoerd vormen de bomen een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Herplanting zal conform de Boswet uitgevoerd worden.

 

Informatie