BekendmakingNoodkap Bloemerd

Bloemerd

Vellen van 15 bomen (diverse soorten) in park de Bloemerd. De bomen verkeren in slechte conditie waardoor grote takken kunnen afbreken of gehele bomen kunnen omvallen. De bomen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie