BekendmakingNoodkap diverse bomen

De hieronder genoemde bomen verkeren in slechte conditie of zijn dood; er kunnen grote takken van de bomen afvallen of de bomen kunnen geheel omvallen. De bomen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

• Vellen van een iep en een els in de Ridderhof ter hoogte van nummer 4 en 11;
• Vellen van een dode berk en dode meidoorn staande in het gazon bij de Daltonschool de Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2;
• Vellen van vier iepen staande ter hoogte van van der Valk Boumanweg 32 en 48. De iepen zijn aangetast door de iepenziekte;
• Vellen van een iep staande bij de Rietschans ter hoogte van ingang A. De iep is aangetast door de iepenziekte;
• Vellen van een iep staande ter hoogte van Tollenaersingel nummer 9. De iep is aangetast door de iepenziekte;
• Vellen van drie dode elzen staande langs de Persant Snoepweg ter hoogte van park de Houtkamp/ Leythenrode;
• Vellen van twee dode iepen staande ter hoogte van Lammerweide 3 en 15;
• Vellen van een dode linde staande langs de Engelendaal, ter hoogte van de Co Gordijnsingel;
• Vellen van drie dode iepen staande ter hoogte van Berkenkade 10, 13 en 17;
• Vellen van twee dode iepen staande ter hoogte van Eikenlaan 24.

Voor iedere verwijderde boom komt een boom terug, indien mogelijk op die plek.

Informatie