BekendmakingNoodkap eik in park de Bloemerd

Noodkap

Het vellen van een eik staande in park de Bloemerd. De eik is los van de grond komen te staan en kan omvallen. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland