BekendmakingNoodkap els

Vellen van een dode els staande achter Grotiuslaan 59.
Er kunnen grote takken van de boom afvallen of de boom kan omvallen; de els vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Grotiuslaan 59  Leiderdorp Nederland