BekendmakingNoodkap iep

Ouderzorg

Vellen van een iep staande ter hoogte van Van der Valk Boumanweg 48. De boom is aangetast door de iepenziekte. Hierdoor kunnen er grote takken van de boom afvallen of kan de boom omvallen. De iep vormt daardoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van der Valkboumanweg 48  Leiderdorp Nederland