BekendmakingNoodkap iepen

Binnenhof

Vellen van twee iepen staande ter hoogte van Coornhertdreef 28.
De iepen zijn aangetast door de iepenziekte. Hierdoor kunnen er grote takken van de bomen afvallen of kan de bomen omvallen. De iepen vormen daardoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Coornhertdreef 28  Leiderdorp Nederland