BekendmakingNoodkap linde aan de Luykendreef

 
Noodkap publieke bomen
 
Luykendreef nummer 44: kap 1 linde. De boom is rot en dreigt om te vallen, de boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp