BekendmakingNoodkap publieke bomen

 
 Noodkap publieke bomen
Gallaslaan voor nummer 16: kap 1 lijsterbes. De boom staat met een te kleine wortelkluit los in het trottoir. Door het loslaten van de wortels bestaat er een reële kans dat de boom omvalt. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp