BekendmakingNoodkap publieke bomen

Een aantal dode bomen zijn gekapt. De kans was groot, dat er grote takken zouden afbreken. De bomen leverden hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid op.

Het gaat om de volgende bomen:

  • Zes esdoorns in het gras nabij het terras van hockeyvereniging Alecto.
  • Een esdoorn op het parkeerterrein naast Dr. van Rhijnstraat nummer 12.
  • Een linde op het trottoir nabij Meeuwenlaan nummer 14.
  • Een haagbeuk staande in het trottoir nabij Spechtstraat nummer 5.

Informatie