BekendmakingNoodkap publieke bomen

Noodkap publieke bomen

 

-       Twee iepen staande in het bosplantsoen van park de Houtkamp. Beide bomen hebben de iepenziekte. hierdoor wordt de kans op afbrekende takken dan wel het omvallen van de bomen te groot; de iepen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

-       Een iep staande langs de sloot in de Tollenaersingel. De iep is dood. De kans op afbrekende takken dan wel het omvallen van de bomen wordt te groot; de iep vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie