BekendmakingNoodkap sierpeer en populier

Noodkap sierpeer en populier

Vogelwijk

De sierpeer in het trottoir ter hoogte van Scholeksterstraat 11 dreigt om te vallen en wordt in verband met de openbare orde en veiligheid geveld.

Elisabethhof

De populier in de kant van de sloot gelegen achter Holtlant 17 dreigt om te vallen en wordt in verband met de openbare orde en veiligheid geveld.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Scholeksterstraat 11  Leiderdorp Nederland en op Holtlant 17  Leiderdorp Nederland