BekendmakingNoodkap week 20 (2021)

Een Fraxinus excelsior, in de berm voorbij Achthovenerweg 28, de boom is dood.
In plantseizoen 21/22 wordt een Fraxinus americana teruggeplant op dezelfde locatie.

Ouderzorg
Een Prunus serrulata, aan de Brederode tegenover huisnummer 36/38, de boom is dood.
In plantseizoen 21/22 wordt een Prunus subhirtella 'Autumnalis' teruggeplant.

Ouderzorg
Een Prunus avium, op het speelterrein Bijdorp naast huisnummer 8, de boom is dood.
In plantseizoen 21/22 wordt een Laburnum X WatereriVossii teruggeplant op de huidige locatie.

Informatie