BekendmakingNoodsnoei publieke bomen

Noodsnoei publieke bomen Van drie wilgen aan de Van Diepeningenlaan (park De Houtkamp). De wilgen hebben veel dood en slecht hout in hun kroon. De kans dat er (grote) takken afbreken is groot. Hierdoor vormen de bomen een gevaar voor de veiligheid. De bomen zijn deze week gesnoeid  waarbij al het dode en slechte hout is verwijderd. Voor aanvang van de werkzaamheden is onderzocht of er geen broedende of nestelende vogels werden verstoord.  

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Diepeingenlaan   leiderdorp Nederland